TillbakaLena Sommestad, dåvarande ordförande för socialdemokraternas
kvinnoförbund, intervjuad i Sveriges radio den 27 januari 2012 om
Urban Ahlins påstådda sexuella trakasserier. Sommestad har även
tidigare varit miljöminister. Här nedan hörs bara cirka första halvan.